Aydınlatma Metni

İŞ SAHASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla göre Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.
Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yükleme alanları, otopark, iş sahaları, yemekhane, ziyaretçi bekleme salonu, güvenlik kulübesi ve kat koridorları ve diğer hizmet alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi sistem departmanı tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Baklavacı Hacıbaba Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Konya Yolu No:76 Balgat / ANKARA adresine yazılı olarak ya da resmi internet sitemizde yayınlanan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen esaslara göre ve uygun başvuru yollarını takip ederek olarak iletebilirsiniz.
Okunma Sayısı: 2409   |   Güncelleme Tarihi: 10.12.2020    Sayfayı Yazdır